03 Led SPOLUJEZDECKÁ AKADEMIE SLAVILA ADVENT VZDĚLÁVÁNÍM

Třetí adventní neděle byla časem studijním pro účastníky Spolujezdecké akademie. Již podruhé se sešli spolujezdci z různých šampionátů rozvíjet své schopnosti a dovednosti pro toto krásné řemeslo.

Na základě podnětů samotných posluchačů a účastníků byl tentokrát celý den rozdělen do několika samostatných studijních bloků. Autoklub ČR vyšel vstříc požadavkům a přáním a poskytl Spolujezdecké akademii celé jedno patro klubového domu se čtyřmi sály, ve kterých mohla probíhat výuka jednotlivých témat.

Den odstartoval tzv. Nultou hodinou, což byl nový prvek Akademie pro všechny začínající i pro ty, kteří ještě nikdy neměli možnost sedět na sedadle spolujezdce. Dozvěděli se první obecné informace o spolujezdeckém řemesle. Například jak vypadá a jak se chystá rozpis, co musí spolujezdec obsáhnout, s kým musí umět komunikovat a za co všechno nese zodpovědnost.

Po této Nulté hodině začal hlavní program v jednotlivých sálech, který zahrnoval čtyři různá témata – lidská výkonnost a omezení, řády a standardní propozice, jízdní výkaz a časové kontroly, analýza onboardů. U těchto témat se jednalo již o hlubší rozsah pozornosti spojený s nutností chtít studovat. Páté téma bylo společné, byla jím zdravověda a seznámení účastníků s řešením situace posádek při nehodě na rychlostní zkoušce.

„Druhý seminář byl skvělý z mnoha důvodů. Opět se sešli lidé, kteří projevují aktivní vůli se něčemu naučit. Důkazem bylo, že plánovaný konec semináře na pátou odpolední dodržen nebyl a rozcházeli jsem se před sedmou hodinou večer. Kdo nemohl zúčastnit se osobně, komunikoval aktivně přes sociální sítě, za což jim všem také děkuji. To, jak vnímají seminář sami účastníci, nechám na nich samotných, ale z jejich reakcí mám tak velikou radost, že to nelze popsat slovy. Je příjemné sledovat, jak se účastníci podporují, jak mezi sebou navázali kontakty a jak rychle se učí. Musím poděkovat svým kolegům, Veronice Havelkové, Romanu Švecovi, Petru Těšínskému a Rendovi Dohnalovi za jejich skvělé prezentace a za projevenou vůli pomáhat i v roce následujícím. Děkuji Autoklubu ČR, který nám opět poskytl prostory a materiály ke studiu,“ hodnotí celý den Jan Možný, organizátor seminářů.

Pro rok 2020 Spolujezdecká akademie připravuje další dva semináře a již nyní se pracuje na zpracování témat. Stále platí, že se mohou hlásit noví zájemci o účast na seminářích ve věku 17-30 let. I když Akademie má už přes 60 aktivních členů, vítá každého, kdo se chce rozvíjet a má vůli na sobě tvrdě pracovat. Stačí kontaktovat Jana Možného na níže uvedeném telefonickém čísle nebo e-mailu.

Spolujezdecká akademie za všechny své členy přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Jan Možný

mozny@autoklub.cz

+420 724 544 969

aka2 aka3