Automobilové orientační soutěže

Začínáme s motorsportem

Nenáročný motoristický sport, který spojuje řidičskou dovednost, orientaci v mapě a logické myšlení.

Svaz automobilových orientačních soutěží AČR pod patronací fy Shell organizuje pro začátečníky seriál soutěží SHELL CUP. Soutěže se pořádají za normálního silničního provozu za dodržování všech platných předpisů. Úkolem je ve stanoveném čase projet trať stanovenou v itineráři. Ta je zadaná v mapě a může být ztížena řadou logických příkazů. Správné absolvování tratě je kontrolováno průjezdními kontrolami (panely se symbolem), které si posádka zapisuje do jízdního výkazu. U soutěží pro začátečníky, nebývá omezen počet členů posádky. Řidič navíc absolvuje jízdu zručnosti.

Kde začít?

Ing. Zdeněk Klenák, amk@amk.cz, +420 603 526 968