Karavany

Začínáme s motorsportem

Činnost karavanistů organizuje Asociace caravan clubů AČR, která je členem evropské organizace – Rally Europe, a světové organizace caravaningu – F.I.C.C..

Každoročně se pod hlavičkou ACC AČR koná Národní sraz a několik klubových srazů s tím, že jednotlivé kluby si vytvářejí svou programovou kampaň samy, takže na každém srazu zažijete něco jiného. Členem asociace se může stát každý prostřednictvím jednotlivých caravan clubů registrovaných v AČR.

Kde začít?

Alena Burianová, sekretář ACC AČR
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
burianova@autoklub.cz  +420 602 363 031