Minikáry

Začínáme s motorsportem

Závody minikár jsou malým „motoristickým sportem“, určeným především pro děti. O motorismu je nutno však hovořit pouze v uvozovkách, neboť minikáry žádný vlastní pohon nemají.

Jsou to jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se pouze silou gravitace, určená pro jízdu z kopce, na uzavřené silnici, či jiné vhodné dráze. Minikára nesmí být používána v běžném provozu. Při závodech nestačí však pouze sjet kopec. Na trati jsou rozestaveny slalomové úseky a každé sražení bójky je trestáno dvěma trestnými vteřinami případně diskvalifikací při špatném průjezdu slalomu.

Tato slalomová disciplína je prozatím specialitou České a Slovenské republiky, v ostatních zemích Evropy se jezdí pouze sjezdy.

Kategorie a věkové limity

  • M1   chlapci a dívky  4 – 8 let
  • M2  chlapci a dívky  do 12 let
  • M3  chlapci a dívky    do 16 let
  • M3D   dívky   do 18 let
  • M4   chlapci a dívky      do 21 let a dívky max. 99 let
  • M5   chlapci a dívky  max. 99 let

Licence

Jezdecká licence

Vybavení

Minikára, jezdecká kombinéza nebo dres (event. Jiné oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi), rukavice, ochranná integrální přilba, uzavřená obuv.

Kde začít?

Ing. Jan Tejkl, Jan.Tejkl@skoda-auto.cz, +420 604 292 177