Rally

Začínáme s motorsportem

Co je to RALLY?

Rally je druh automobilových závodů, které probíhají na běžných komunikacích nejrůznějších úrovní. Hlavním úkolem posádky je dosáhnout co nejlepšího času na jednotlivých rychlostních zkouškách (uzavřené úseky trati). Čas na RZ se měří elektronicky od pevného startu do letmého cíle s přesností na jednu desetinu sekundy. Mezi těmito zkouškami používají posádky spojovací úseky, na kterých musí dodržovat pravidla silničního provozu na veřejných komunikací. Posádky mají na jednotlivé úseky tratě stanovený časový limit, ve kterém se musí dostavit do příští časové kontroly, kam jsou povinny přijet na minutu přesně, jinak jsou penalizovány. Součet časů ze všech měřených úseků a penalizací z časových kontrol určují výsledek. Zúčastnit se mohou otestované speciálně připravené automobily.

Věkový limit a specifikace použitého vozidla

Je umožněno začít mladým zájemcům od 16 let, kde budou pod dohledem zkušeného spolujezdce absolvovat rychlostní zkoušky jako řidiči, na přejezdech budou plnit úlohu spolujezdce. Použité vozidlo musí mít maximální objem motoru 1 600 cc.

Držitelé řidičského oprávnění můžou začít s vozidlem s jednou poháněnou nápravou absolvováním vstupním školením pro RSS nebo jezdecké školy pro MČR rally.

Zájemci o řízení vozidel s pohonem všech kol musí po dokončení stanoveného počtu rally, projít Rallycampem.

Licence

národní a mezinárodní

Vybavení

Otestovaný speciálně upravený automobil, homologovaná sedačka, homologované pasy, homologovaná přilba, zádržný systém hlavy, nehořlavá kombinéza, spodní prádlo, boty a rukavice

Kde začít?

Středisko automobilového sportu Zlín
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín
regner@rallyzlin.cz

Středisko automobilového sportu Klatovy při Auto sport klubu Klatovy v AČR
Dobrovského 154, 339 01 Klatovy
stipek@pamk.cz